BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.        Karlov 169, 594 01, Velké Meziříčí
 
 

Certifikáty

Systém řízení managementu kvality

Firma BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. má zaveden a udržován systém managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2009.
Certifikát převzala od certifikačního orgánu QUALIFORM, a.s.

Předmět systému managementu kvality:

  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (CZ-NACE 42.11; 42.13; 42.2; 42.99; 43.11; 43.12; 43.2; 43.31; 43.33; 43.34; 43.39; 43.9)
  • Projektování (CZ-NACE 71.12.9)

V rozsahu: celá společnost, s platností do: 14.9.2018.

ČSN EN ISO 9001:2001

Systém Environmentálního managementu

Firma BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. má zaveden a udržován systém environmentálního managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005.
Certifikát převzala od certifikačního orgánu QUALIFORM, a.s.

Předmět systému environmentálního managementu:

  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (CZ-NACE 41; 42; 43)
  • Projektování (CZ-NACE 71.12.9)

V rozsahu: celá společnost, s platností do: 14.9.2018.

ČSN EN ISO 14001:2005

Systém Managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Firma BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o. má zaveden a udržován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 18001:2008.
Certifikát převzala od certifikačního orgánu QUALIFORM, a.s.

Předmět systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

  • Provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování (CZ-NACE 41; 42; 43)
  • Projektování (CZ-NACE 71.12.9)

V rozsahu: celá společnost, s platností do: 1.2.2019.

ČSN EN ISO 18001:1999

Systém Managementu odpovídající požadavkům

ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008

ČSN EN ISO 18001:1999


 
TOPlist