BUILDINGcentrum - HSV, s.r.o.        Karlov 169, 594 01, Velké Meziříčí
 
 

Projekční činnost

Co nabízíme

Hlavní náplní je poskytovat investorům a zákazníkům vysoce odborné a kvalifikované projektové a  inženýrské činnosti a zajišťovat kompletní služby od vypracování architektonických studií až po zpracování projektové dokumentace všech stupňů

 • architektonické studie (situace, dispoziční a hmotové řešení staveb)
 • zajištění zpracování zaměření výškopisného a polohopisného
 • průzkumy
 • vypracování kompletní projektové dokumentace
 • zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
 • zajištění vydání územního rozhodnutí
 • zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
 • zajištění vydání stavebního povolení
 • zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby
 • zpracování dokumentace pro realizaci stavby
 • plán organizace výstavby
 • projektové dokumentace pro výběr dodavatele staveb
 • dokumentace skutečného provedení staveb
 • autorské dozory
 • příprava kolaudačního řízení a zajištění kolaudace stavby 
 

 


 
TOPlist