Projekční činnost

Disponujeme vlastním projekčním týmem včetně nezbytných projektantských profesí. Díky vlastnímu projekčnímu týmu máme plnou kontrolu nad celou fází projektu a následně i celým průběhem stavby. Jsme tak schopni ihned reagovat na požadované změny, které probíhají v celém průběhu realizace díla.


Proč právě my pro vaši projekční činnost?

projekce-podstranka

Zajistíme tyto stupně projektové dokumentace

  • Studie (architektonické, využití území a jiné)
  • Dokumentace pro územní řízení 
  • Dokumentace pro stavební povolení 
  • Dokumentace pro provedení stavby 
  • Dokumentace pro výběr zhotovitelů 
  • Dokumentace skutečného provedení stavby 
  • Výrobní dokumentace 
  • Pasportizace staveb

Veškeré stupně projektové činnosti nabízíme včetně zajištění inženýrské činnosti.