Zemědělské stavby

Zemědělské stavby

Zemědělské stavby představují základní pilíř pro efektivní provoz zemědělských podniků. Jsou to budovy a objekty sloužící k různým účelům, jako je skladování zemědělských produktů, chov zvířat, zpracování plodin, uskladnění plodin, uskladnění strojů.


Od stájí přes siláže až po sklady

Mezi základní zemědělské stavby patří stáje, siláže, sklady, skladiště hnojiv a další objekty. Jejich konstrukce a design jsou často přizpůsobeny specifickým potřebám a požadavkům jednotlivých typů zemědělských aktivit, aby zajistily účinný, efektivní a bezpečný provoz. Podívejte se na naše realizace.


Naše 3 pilíře kvalitní stavbyZAŘÍDÍME ZA VÁS

BUILDINGcentrum - HSV staví mimo jiné zemědělské stáje

Zemědělské haly

Zemědělské haly slouží k různým zemědělským aktivitám. Jednak to můžou být různé formy stájí (skot, prasata, drůbež), nebo uskladnění plodin, uskladnění chemií a dále i uskladnění zemědělské techniky.


Díky dlouholeté zkušenosti v oboru výstavby zemědělských farem jsme schopni zrealizovat různé zemědělských hal, které budou dle osvědčených postupů a metod.


Stáje pro skot

Stáje pro prasata


Silážní žlaby a hnojiště

Silážní žlaby a hnojiště jsou klíčové prvky zemědělské výroby, které slouží k efektivnímu skladování zemědělských produktů a skladování hnoje


Silážní žlaby slouží ke skladování siláže, což je krmivo vyráběné z kukuřice, trávy nebo jiných rostlinných materiálů. Silážní žlaby provádíme tak, aby poskytly optimální prostředí pro fermentaci a uchování siláže v čerstvém a kvalitním stavu.

Hnojiště jsou určena pro skladování hnoje a organických odpadů z hospodářství. Hnojiště pomáhají zemědělcům spravovat hnůj a využít ho jako přírodní hnojivo pro pole. Hnojiště jsou navržena tak, aby minimalizovala zápach a zabránily úniku živin do životního prostředí, což přispívá k ochraně přírody.

Zemědělská stavba - siláž
Skladovací jímka - zemědělská stavba

Nádrže a skladovací jímky

Nádrže a skladovací jímky slouží ke skladování tekutin v zemědělství. Jedná se o skladování vody, hnojiva, odpadní vody, nádrže na bioplyn apod. Díky zpětnému využití odpadních surovin a jeho využití v celém procesu zemědělské výroby jsou nádrže nedílnou složkou efektivní farmy. Nádrže a jímky jsou navrženy tak, aby umožňovaly bezpečné a praktické skladování různých materiálů


Dokážeme pro vás zrealizovat:

  • Hnojové a kejdové jímky
  • Skladovací nádrže na vodu
  • Nádrže na bioplyn
  • Skladovací nádrže pro hnojiva a pesticidy
  • Palivové nádrže